awwsheeit:

This always fucking gets me.

(Source: idcaboutostriches, via mydrunkkitchen)

Bratislava, me voilà ! 
Bratislava, here I come !

Bratislava, me voilà ! 

Bratislava, here I come !

anjamarszal:

Moi znajomi z Poznania zaadoptowali dwa kociaki, Mariusza i Popka. Lubia siedziec na oknie w kuchni.
My friends from Poznan adopted two kittens, Mariusz and Popek. They like to sit next to the kitchen window.

anjamarszal:

Moi znajomi z Poznania zaadoptowali dwa kociaki, Mariusza i Popka. Lubia siedziec na oknie w kuchni.

My friends from Poznan adopted two kittens, Mariusz and Popek. They like to sit next to the kitchen window.

"Jason Derulo"

— Jason Derulo (via Jason Derulo)

(Source: gamsee, via pusay)

Zajtra. Už.

Zajtra. Už.

(Source: delikvent)

My Drunk Kitchen: Pizza John (x)

(Source: teresapriors, via hay-larious)